Home Contact Sitemap

Biofidbek asocijacija Srbije

Biofeedback = Povratna informacija o biološkim signalima

Biofidbek - Antistres program

AKTUELNI SEMINARI

Polja primene

Biofidbek: Anksioznost, Antistres trening, Glavobolje, Inkontinencija, Autizam, Depresija, Fobije, Panika, P.M.S. Nesanice, Zamor, Bolesti zavisnosti, Opšti imunitet, Trening za vrhunsko postignuće, Ublažavanje efekata starenja...

Neurofidbek: Deficit pažnje, Problemi u učenju, ADD-ADHD, Hiperaktivnost, Impulsivnost, Autizam, Epilepsija, Tikovi, Mucanje, Touriettov sindrom...

Detaljnije o poljima primene

Biofidbek oprema

U našoj ponudi se nalazi oprema renomiranih svetskih proizvodjača.

Biofidbek oprema

Najnovije knjige

Klikom na fotografije knjiga možete dobiti detaljne izvode iz istih u PDF formatu.

Korisni linkovi

Slikar Sandra Jovanović
Akademija uspeha
Društvo psihologa Srbije

IEFPG

Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora (Gospodar Jovanova 35, Beograd) se bavi delatnostima ciji je osnovni sadržaj istraživanje i unapredjenje verbalne komunikacije.
Oblasti primene neurofidbeka i biofidbeka:

 • Alalia
 • Dysphasia
 • Dyslalia
 • Dyslexia
 • Dysgraphia
 • Subsurditas
 • Dysartria spastica
Saradnici :
 • Katerina Krstić
 • Marijana Mitić
 • Ljiljana Jelicić
 • Ivana Barlov
 • Vanja Nenadović
 • Nikoleta Stević
 • Svetlana Milenković
 • Jevrem Bojović

Na ovoj stranici možete pročitati detaljne informacije o Antistres programu. Klikom na navedene linkove ispod vratićete se na polja primene biofidbeka i neurofidbeka:
Polja primene biofidbeka  |  Peak achievement

BIOFIDBEK ANTI STRES PROGRAM

Nebojša Jovanović


Biofidbek anti stres program je najefikasniji, najbrži i najekonomičniji antistres program.

Ova izjava može zvučati kao neskromna marketinška parola. Obrazložićemo zašto brojne studije pokazuju da je biofidbek antistres program upravo takav.

Šta je biofidbek?

Biofidbek je oblik učenja samoregulacije fizioloških i moždanih funkcija uz pomoć povratnih informacija o njima koje se dobijaju preko instrumenata-senzora. Preko biofidbek instrumenata mogu se, na ekranu kompjutera, nadgledati psihofiziološki procesi kojih individua obično nije svesna i nad kojima se može uspostaviti voljna kontrola. Najbolja antistres zaštita je sticanje sposobnosti da se kontroliše reakcija na stres. Najbrži, najprecizniji, najefikasniji, a time i najekonomičniji način da se nauče veštine samoregulacije je biofidbek. Sofisticirana savremena elektronska tehnologija nam pomaže u tome. Na ekranu kompjutera momentalno vidimo promene koje se dešavaju u našem organizmu kao rezultat treninga. Ta trenutna, precizna informacija-feedback, pomaže nam da brzo, precizno i efikasno ovladamo veštinama samoregulacije. Veštine se generalizuju, automatizuju, i postaju naše trajne orudje za borbu protiv stresa.

Biofidbek trening je naučno zasnovan

Ovaj metod je u primeni više od 50 godina. Stotine studija potvrdile su visoku efikasnost biofidbek treninga. I bez naučnih studija, potvrda efikasnosti biofidbek treninga se može videti u roku od petnaest minuta. Ne zasniva se samo na subjektivnom doživljaju kandidata na treningu. Rezultati su objektivni, merljivi instrumentima i očigledni kandidatu. Pokazuju se "u realnom vremenu"-momentalno na ekranu kompjutera. Trening se zasniva na principima takozvanog operacionalnog učenja koji se paradigma savremene psihofiziologije. Ovaj tip učenja zasnovan je na zakonu efekta koji se jednostavno može izraziti ovako: Kada nagradjujete neko ponašanje time povećavate verovatnoću njegovog pojavljivanja u budućnosti. Prilikom biofidbek treninga operantno uslovljavanje se odvija tako što se kandidat nagradjuje za postizanje odredjenog mentalno-emotivnog stanja u kojem uspeva da odredjene fiziološke funkcije i moždane talase dovede na željni nivo. Nagradjuje se informacijom o uspehu. Potkrepljivano ponašanje teži da bude sve učestalije i predje u automatsku naviku. Za primenu navike u svakodnevnom životu nije potreban svestan napor. Zato su efekti biofidbek treninga trajni-postaju automatska, naviknuta veština koja se uključuje na prve signale stresa.

Šta je to stres?

Stres je sve ono što izaziva alarmnu reakciju našeg organizma, reakciju "bori se-beži" i aktivaciju simpatičkog nervnog sistema. Stresni dogadjaji izazivaju snažne emocije, koje su praćene odredjenim fizičkim, fiziološkim odgovorima. Mnoge od tih odgovora, fizioloških reakcija, kontroliše simpatički nervni sistem, mreža nervnog tkiva čija je funkcija da pripremi organizam za slučaj opasnosti, za borbu ili za beg. Taj tipični obrazac odgovora nastao je, verovatno, u ona davna vremena istorije ljudske vrste kada je većina ljudi bivala suočena uglavnom sa fizičkim opasnostima. Iako su opasnosti sa kojima se današnji čovek suočava mnogo redje fizičke, naše telo reaguje kao da jesu. Zenice nam se šire da bi propustile više svetla. Znoj izbija na površinu, smanjujući tako mogućnost povrede kože. Krvni sudovi bliži koži se skupljaju da bi smanjili krvarenje, dok se oni u mozgu i mišićima šire da povećaju dotok kiseonika. Gastrointestinalni trakt, uključujući stomak i creva, usporava svoje aktivnosti da bi smanjio količinu energije koja se troši na varenje. Srce kuca jače, a krvni pritisak skače. Normalno, kada se stresni dogadjaj završi, ljudi se smire, posebno ako su mogli da urade nešto da izadju na kraj sa tom opasnošću. Da pobegnu od opasnosti, ili da se izbore sa njom. Ali, ako to nisu u stanju, dolazi do akumulacije stresnog odgovora i mogućeg oštećenja zdravlja.

Ciljevi biofidbek anti stres treninga

Biofidbek antistres trening je usmeren upravo na to da se ovlada tom instinktivnom, naviknutom reakcijom na stres. Prvi zadatak je povećanje svesnosti reakcija na stres. Nadgledanje fiziloloških reakcija kandidata na stres pomaže mu da otkrije svoju "Ahilovu petu", svoj stres profil-uobičajeni način na koji reaguje na stres. Upravo ta povratna informacija o fizičkom odgovoru kao što je, na primer, vazokonstrikcija (sužavanje krvnih sudova) koja dovodi do promena temperature kože ili povišenog pritiska, ili napetost mišića, pomaže vežbaču da prepozna prve signale stresa manjeg intenziteta. Stres je najlakše zaustaviti dok je još niskog intenziteta. Da bi se sprečilo stvaranje stepenaste akumulacije stresa u toku dana uvežbavaju se kratke relaksacione tehnike (traju od 10 sekundi do 2 min.), dok se, na kraju dana, primenjuju tehnike dubinske relaksacije pri kojima se otklanjaju ostatci dnevno akumuliranog stresa. Nakon detekcije tipičnog stres profila kandidata pristupa se treningu upravo onih fizioloških funkcija koji su njegova slaba tačka pri reakciji na stres.


Modaliteti biofidbek antistres treninga

U biofidbek antiatres treningu koriste se sledeći elektronski uredjaji:
 • EMG-Elektromiogram detektuje električnu aktivnost odredjenih mišića. Električna aktivnost odgovara napetosti mišića.
 • BVP-HRV-BVP senzor detektuje puls i varijabilnost pulsa (BVP-blood volume puls-količina krvi koja dolazi do periferije, prstiju, pokazuje stepen vazokonstrikcije krvnih sudova. HRV-heart rate variability-varijabilnost srčanog ritma. Dobija se kompjuterskim proračunima u realnom vremenu iz BVP ili EKG signala .)
 • EKG-rad srca. Pokazuje elektrokardiogram rada srca, dvodimenzionalni i 3D model analize srčanih frekvencija.
 • RESPIRACIONI SENZOR-Meri se amplituda u brzina disanja, pravilnost ritma disanja i RSA-respiratorna sinusna aritmija-veza izmedju disanja i rada srca. uskladjenost rada srca sa ritmom disanja. Dobija se softverskim proračunavanjem u realnom vremenu. Meri se i odnos izmedju disanja stomakom i grudnim košem.
 • TEMPERATURA-Meri se senzorima postavljenim na domalim prstima. Merenje temperature ukazuje na kontrakcije glatkih mišića koji okružuju kapilare, što utiče na to koliko krvi dolazi do vrhova prstiju.
 • GSR-EDR-BSRBSR-Basic Skin Response-Bazični odgovor kože, ili GSR-Galvanic Skin Response-provodljivost kože, ili EDR-electrodermal response- različiti nazivi za meru aktivnosti znojne žlezde na površini kože. Mera fiziološkog uzbudjenja.
 • EEG-Moždani talasi se mere elektroencefalogramom. Iz EEG zapisa, softverskom analizom dobijaju se, u realnom vremenu, brojni podatci: stepen koncentracije, anksioznosti, ruminacija...

Uz pomoć navedenih elektronskih uredjaja sprovode se sledeći modaliteti treninga :

Trening senzitivnosti na niske intenzitete stresnih reakcija.
Kandidat trenira sve veću senzitivnost za promene u svom psihofiziološkom odgovoru i stiče sposobnost da prepozna i male nivoe stresnih reakcija. Ova svesnost niskih intenziteta je posebno važna jer je lakše zaustaviti stresnu reakciju na manjem nivou. Obično je primetimo kada izazove bol ili veću nelagodnost.

Trening progresivne muskularne relaksacije. Uz pomoć informacija koje dobija preko senzora (EMG-elektromiogram) osoba uči da voljno relaksira odredjene mišiće i grupe mišića. Otkrivaju se disponeze-loše navike, nesvesne kontrakcije odredjenih mišića koje su nepotrebne za obavljanje konkretne operacije i dovode do beskorisnog gubitka energije i hroničnih napetosti mišića. Jedna od tipičnih disponeza je podizanje ramena i stezanje mišića ramenog pojasa prilikom udisanja vazduha u grudi. Veliki broj tih beskorisnih pokreta u toku dana dovodi do hronične mišićne napetosti ramenog pojasa. Rezltat te napetosti su česte glavobolje, slabija cirkulacija u predelu vrata i manji dotok krvi u mozak...Deo EMG treninga može biti i program "Healthy Compytung". Osnovni cilj ovog programa je sprečavanje zdravstvenih problema koji nastaju kod svakodnevnih nepravilnih repetitivnih aktivnosti, što je veoma često pri svakodnevnom višečasovnom radu za kompjuterom. Nepravilan položaj tela koji dovodi do hroničnih i nesvesnih mišićnih napetosti, nepravilno disanje za vreme rada za računarom, veliki broj disponeza...dovode do one vrste problema koje savremena medicina naziva "kompjuterskim bolestima" i koji su sve češća pojava i uzrok narušenog zdravlja. "Healthy Compytung" program primenjuje sve veći broj velikih kompanija u svetu jer se pokazao veoma delotvornim u sprečavanju zdravstvenih problema izazvanih dugotrajnim radom za računarom.

Trening dijafragmatskog disanja bez napora. Dijafragmatsko disanje odredjenom brzinom i amplitudom u ogromnoj meri utiče na stabilizovanje svih životnih funkcija pod stresom. Ovim načinom disanja podstiče se jača aktivnost nerva vagusa koji je nosilac parasimpatičke (smirujuće) aktivacije organa. Dolazi do vazodilatacije(širenja krvnih sudova), uskladjivanja rada srca sa ritmom disanja i prekidanja alarmne reakcije organizma.

Trening varijabilnosti srčanog ritma i respiratorne sinusne aritmije.
RSA(respiratorna sinusna aritmija) je prirodni ciklus promena ritma srca koji nastaje zbog uticaja disanja na aktivnost simpatičkog i parasimpatičkog nervnog sistema i nerva Vagusa koji reguliše rad srca. Nerv vagus je neka vrsta kočnice za srce. Medicinskim rečnikom, on inhibira brzinu kucanja srca i snagu kontrakcija. Kada udahnemo, smanji se aktivnost vagusa, i srce počne da kuca brže. Kada izdahnemo, dešava se obrnuto. Pojača se dejstvo Vagusa, i srce uspori rad. HRV(varijabilnost srčanog ritma) je, dakle, promena ritma srca od otkucaja do otkucaja, i ona može da nam posluži kao indirektna mera zdravlja srca jer pokazuje da li postoji dobar balans izmedju aktivnosti simpatičkog nervnog sistema (ubrzavanje, aktivacija, delovanje neurotransmitera noradrenalina) i parasimpatičkog dejstva nerva Vagusa (usporavanje, relaksacija, delovanje neurotransmitera acetilholina). HRV je mera sposobnosti srca da odgovori na normalne, regulatorne impulse koji odredjuju njegov ritam.
Viša HRV vrednost pokazuje da postoji bolji balans izmedju simpatičkog i parasimpatičkog uticaja na srce. Generalno, HRV je veća kada su ljudi opušteni i kada dišu pravilno i sporo. Biofidbek HRV trening pomaže osobama na treningu da umanje povišenu aktivnost simpatičkog nervnog sistema koja je povezana sa stresom i anksioznošću.

Trening periferne vazodilatacije. Vazokonstrikcija je tipična reakcija na stres. Treningom temperature prstiju-vazodilatacija(širenja krvnih sudova) stiče se sposobnost kontrole nad vazokonstrikcijama. Ova vrsta treninga pokazala se posebno efikasnom u otklanjanju glavobolja, snižavanju visokog krvnog pritiska i drugih brojnih posledica stresa povezanih sa vazokonstrikcijom.

Trening galvanskog refleksa kože. Ovladavanje kontrolom psihodermalnog odgovora kože na stres postiže se bolja regulacija nivoa psihofiziološkog uzbudjenja pod stresom.

Druge anti stres tehnike koje se kombinuju sa biofidbek treningom kao što su autogeni trening, trening vizualizacije, sistematske desenzitizacije i sl. U kombinaciji sa biofidbek treningom ove tehnike daju bolje efekte jer su i posledice njihove primene na fiziološke funkcije kandidata vidljive u momentu primene. Ne gubi se vreme u lutanju i otkrivanju onoga što je efikasno jer objektivna povratna informacija pomaže kandidatu da uoči minimalne promene i uvidi da li trening ide u dobrom smeru.

Efekti biofidbek antistres programa

Učenjem veština samoregulacije postižu se opšti efekti kao što su:
 • Sposobnost brze i duboke relaksacije
 • Sposobnost energizacije
 • Sposobnost brzog oporavka, regeneracije i homeostaze
 • Sposobnost kontrole stresa
 • Sposobnost optimalnog radnog funkcionisanja
 • Poboljšanje opšteg imuniteta
 • Optimizam i veće zadovoljstvo životom
Specifični efekti biofidbek antistres programa zavise od eventualnih problema koje je kandidat imao pre treninga a koji su posledica njegovog tipičnog načina reagovanja na stres. Navešćemo neke od tipičnih posledica reakcije na stres:


Posledice reakcija na stres
Primarno somatski Zdravstveni simptomi Simptomi u ponašanju modalitet registrovanja i treninga mogu se uočiti po:
Skeletalni mišići - tenzione glavobolje
- Mišićni tikovi
- bolovi u krstima
- Slabija koordinacija
- Smanjena fleksibilnost
- Izmenjen telesni stav
EMG - elektromiogramski trening - podignutim ramenima
- grimasama
- stegnutim pesnicama
- naboranom čelu
Glatki mišići - migrene
- šlog
- Raynaudov sindrom(hladne ruke, crvenilo...)
- Smanjena sposobnost oporavka
- hladnoća i nakon zagrevanja
- trening temperature kože
- trening poboljšanja cirkulacije
- hladne ruke i noge
- spor oporavak posle rada ili vežbi
- zamor
Kardio
- vaskularni sistem
- neregularni otkucaji srca
- aritmije
- ubrzan rad srca.
- Povišen krvni pritisak
- ostajanje bez daha
- brzo zamaranje
- EKG trening
- BVP (blood volume pulse)tren.
- ubrzan puls
- Ubrzan govor ili pokreti
Disanje - sindrom hipervenzilacije
- često uzdisanje, zevanje
- korišćenje lekova za smirenje
- premor
- tenzija grudnih mišića
- mučnina, stegnutost dijafragme
- Spirometar
- respiracioni senzor
- RSA (respiratorna sinusna aritmija.
- proračunava je softver)
- često uzdisanje(neprikladno)
- ostajanje bez daha
- zadihanost(bez većeg fizičkog napora)
- disanje ramenima(podizanje ramena pri disanju)
Imuni sistem - alergije
- bolesti:grip, prehlada

- spor oporavak
- malaksalost
hemijske analize za dijagnostiku.svi oblici biofidbek treninga podižu imunitet učestale prehlade, kijavice, grip, alergije...
Kognicija
-mišljenje
-"Busy brain" sindrom(nesposobnost relaksacije misli u situacijama za relaksaciju).
-stalna zabrinutost, nesanica
-zaboravnost
- pogrešne strategije
- nesposobnost za poboljšanje
testovi ličnosti i pažnje.EEG profil, EEG trening koncentracije relaksacije moždanih talasa gubljenje niti razgovora, nedostatak poente, skretanje misli na nebitne teme, dekoncentrisanost
Afekti
-emocije
-Anksioznost,
-depresija
-Preterano emocionalno reagovanje
-fizičke tegobe
-preterani, opsesivni rad
-nesposobnost da se stane
-zagušenost
-odustajanje, predaja
-EEG profilN
-EDA(elektrodermalni odgovor, reakcija kože na stres.)
-neurofidbek trening.EDA trening
-preterane reakcije
-"kratak fitilj"
-radi suviše brzo ali ne i ispravno.
Ponašanje -Promene navika u ishrani, spavanju
-Povećano korišćenje lekova, kafeina...
sporo ili loše donošenje odluka baterija testova sa vremenski ograničenim donošenjem odluka, opservacija... -loše strategije
-usporena aktivnost
-propuštanje sastanaka, kašnjenje, osećaj da je pod stalnim pritiskom...

Biofidbek anti stres program pokazuje efekte u smanjivanjanju ili nestajanju navedenih simptoma. Najčešć efekti su:

 • Sniženje visokog krvnog pritiska
 • Prestanak ili smanjenje učestalosti i intenziteta glavobolja
 • Prestanak ili smanjenje nesanica
 • Poboljšanje memorije, smanjivanje rasejanosti
 • Bolja koncentracija
 • Smanjivanje ekstremnih kolebanja raspoloženja
 • Smanjivanje ruminacija, opsesivnih misli i briga, "busy brain" sindrom.
 • Smanjivanje doživljaja hroničnog zamora

Najveći deo ovih efekata potiče od zaustavljanja posledica hiperventilacije koja nastaje pod stresom. Najščešća posledica neadekvatnih obrazaca disanja je hiperventilacija. Hiperventilacija znači da pluća oslobadjaju previše CO2, zbog toga što brzina disanja ili količina izdahnutog vazduha prevazilaze nivo koji je potreban u odredjenom stanju. U stanju HV dolazi do dramatičnog povlačenja krvi iz spoljašnjih regiona mozga gde se obradjuju najkompleksnije misli. HV je, zapravo instiktivna alarmna reakcija čija je svrha smanjivanje mogućeg krvarenja mozga pri oštećenju izazvanom napadom. HV se može izazvati na više načina. Očigledno je da nervozno ubrzano disanje u grudi može izazvati HV. Ali, i uzdisanje,zadržavanje daha i dahtanje mogu proizvesti slične efekte. Hiperventilacija može da ima brojne uticaje na različite telesne sisteme i funkcije:
- Centralno neurološke: Nerealnost, vrtoglavica, nesvestica, promenljivost oseæanja, poremeæaji svesnosti, konfuznost, poremeæaji pažnje i koncentracije, poremeæaji vida (dvostruke slike, zamagljenost).
- Periferno neurološke: ukočenost-utrnulost(jezika, lica, ruku, stopala), hladnoća(opšta, ruku, stopala, drhtavica, napadi vrućine, parestezija(trnci) u različitim delovima tela, tetanija(hiperekscitabilnost nerava i mišića, sa spazmima...zujanje u ušima,
- Muskuloskeletalne: Tremor, drhtavica, stegnutost mišića, bolovi u mišićima, ukočenost, zgrčene šake koje je teško otvoriti...
- Centralno neurološke: Nerealnost, vrtoglavica, nesvestica, promenljivost osećanja, poremećaji svesnosti, konfuznost, poremećaji pažnje i koncentracije, poremećaji vida (dvostruke slike, zamagljenost).
- Kardiovaskularne: tahikardija, aritmije, prekordijalni bol(u grudima, u oblasti srca, u donjem toraksu), Raynaudov fenomen(hladne ruke-noge, plave ili crvene, slabost perifernih krvnih sudova)
- Gastrointestinalne:mučnina, povraćanje, dijarea, "knedla" u grlu, epigastrički bol, doživljaj naduvenosti stomaka, stomačni grčevi, aerofagija(gutanje vazduha, podrigivanje)
- Druge somatske: suva usta i grlo, glavobolja, preterano znojenje, osećaj slabosti-opšte, zamor.
- Respiratorne-grudne: kratak dah, osećaj gušenja, nedostatka vazduha, nesposobnost da se udahne dovoljno duboko, atipični bol u grudima(oko srca), stezanje u grudima, zevanje, uzdisanje
- Afektivne-strahovanja, strah od gušenja, anksioznost, nervoza, nemir, panika, napetost, noćne more, uzbudjenost bez razloga, bezrazložni plač...

I sve to kao posledica lošeg disanja. Sva navedena stanja koja mogu biti posledica hiperventilacije su i indikacija za biofidbek trening respiracije.