Home Contact Sitemap

Biofidbek asocijacija Srbije

Biofeedback = Povratna informacija o biološkim signalima

Biofidbek oprema
    Nebojsa Jovanovic

Polja primene

Biofidbek: Anksioznost, Antistres trening, Glavobolje, Inkontinencija, Autizam, Depresija, Fobije, Panika, P.M.S. Nesanice, Zamor, Bolesti zavisnosti, Opšti imunitet, Trening za vrhunsko postignuće, Ublažavanje efekata starenja...

Neurofidbek: Deficit pažnje, Problemi u učenju, ADD-ADHD, Hiperaktivnost, Impulsivnost, Autizam, Epilepsija, Tikovi, Mucanje, Touriettov sindrom...

Detaljnije o poljima primene

Biofidbek oprema

U našoj ponudi se nalazi oprema renomiranih svetskih proizvodjača.

Biofidbek oprema

Najnovije knjige

Klikom na fotografije knjiga možete dobiti detaljne izvode iz istih u PDF formatu.

Korisni linkovi

Psihoterapijski centar
Akademija uspeha
OLI centar

Biofidbek Asocijacija Srbije redovno održava različite vrste seminara za profesionalce i obične korisnike. Klikom na linkove možete pročitati detaljnije o seminarima ili preuzeti kompletan spisak aktuelnih seminara u PDF formatu.
Download   |  Detaljnije o aktuelnim seminarima

Oprema za kućnu upotrebu i profesionalce

Kratak opis opreme za biofidbek

Wild Divine Games

Wild Divine GamesWild Divine Games je uredjaj sa biofidbek igricama, predivnim animacijama koje se pokreću biološkim signalima. Uredjaj ima senzore koji snimaju provodljivost kože-psihogalvanski refleks (koji odražava fiziološko uzbudjenje, aktivaciju organizma) i senzore koji snimaju rad srca: puls i varijabilnost srčanog ritma, kao i količinu krvi koja dolazi do prstiju-perifernu cirkulaciju. U toku igre-putovanja kroz predivne ezoterične predele i gradjevine, pred igrača se postavljaju odredjeni zadaci. Zadaci se mogu rešiti samo ako igrač dovede svoje fiziološke parametre (reakciju kože-uzbudjenje i rad srca-puls, varijabilnost srčanog ritma) na željeni nivo. Softver aparata ima i grafer-ekran na kojem se ocrtavaju rad srca i refleks kože. Na ovaj način igrač dobija povratnu informaciju o tome da li radi dobro, da li uspeva da harmonizuje svoju fiziologiju, i tako uči veštine samoregulacije. Veštine samoregulacije su važno sredstvo zaštite protiv stresa i psihosomatskih problema. Biofidbek igrice su izuzetno korisne za decu i odrasle. Mogu ga koristiti i profesionalci u radu sa svojim klijentima. Koristi se uz kompjuter kao video igrica sa konzolom. Ulogu džojstika igraju senzori. Igrica se pokreće biološkim signalima igrača. O uredjaju se možete detaljnije obavestiti na sajtu proizvodjača na adresi: www.wilddivine.com

Uredjaj se može nabaviti preko Biofidbek Asocijacije Srbije i cena uredjaja je (ocarinjen sa plaćenim PDV) 200 € (dinarska protivvrednost).

Napomena: Razlika izmedju cene proizvodjača i cene koju dobijate od Biofidbek Asocijacije Srbije je samo razlika u troškovima prevoza, carine i PDV.

GSR 2

GSR2GSR 2 je uredjaj koji meri takozvani elektrodermali odgovor, ili psihogalvanski refleks kože. Elektrodermalni odgovor je mera fiziološkog uzbudjenja organizma. Na svaki stresni stimulus koža reaguje lučenjem znoja. Time se povećava provodljivost kože. Aparat se može koristiti bez kompjutera, ili sa kompjuterom uz dodatni CalmLink softver koji se nabavlja posebno. Kada se koristi bez kompjutera aparat korisniku daje povratnu informaciju o nivou njegovog psihofiziološkog uzbudjenja. Povratna informacija je u obliku zvuka koji postaje viši kada raste uzbudjenje, ili niži kada opada uzbudjenje. Uredjaj je veličine i oblika kompjuterskog «miša». Može se nositi u džepu. Jednostavan je za korišćenje. Prislanjanjem dva prsta na elektrode aparata momentalno dobijate informaciju o nivou svog fiziološkog uzbudjenja. Namena uredjaja je trening kontrole psihofiziološkog uzbudjenja. Uz različite vežbe disanja i relaksacije koje se dobijaju u uputstvu za korišćenje aparata, korisnici uvežbavaju veštine upravljanja sopstvenim uzbudjenjem, a aparat im daje momentalnu povratnu informaciju koliko u tome uspevaju. Povratna informacija je osnov uspešnog učenja. Ovaj uredjaj koristi se ovladavanje uzbudjenjem, kod anksioznosti, paničnih stanja, napetosti, treme...ali ga koriste i sportisti, izvodjači i druge osobe koje žele da poboljšaju svoje izvodjenje i ovladaju veštinama samoregulacije. Detalnije informacije potražite na sajtu proizvodjača www.thoughttechnology.com

Uredjaj se može nabaviti preko Biofidbek Asocijacije Srbije i cena uredjaja je (ocarinjen sa plaćenim PDV) 150 € (dinarska protivvrednost).

Napomena: Razlika izmedju cene proizvodjača i cene koju dobijate od Biofidbek Asocijacije Srbije je samo razlika u troškovima prevoza, carine i PDV.

GSR-Temp 2X

GSR-Temp 2XGSR-Temp 2X je naprednija varijanta GSR2 uredjaja. Pored senzora za SC-provodljivost kože(psihogalvanski refleks-fiziološko uzbudjenje) ovaj uredjaj ima i senzor periferne temperature. Uredjaj ima i mali displej sa skazaljkom koja pokazuje vrednost provodljivosti kože i temperature što pruža mogućnost i auditivne i vizualne povratne informacije vežbaču za dva navedena modaliteta biofidbeka. Pored toga sadrži i dodatne elektrode sa produžnim kablom što omogućava merenje na različitim delovima tela. U okviru paketa dobija se i minijaturni toplomer koji meri temperaturu u farenhajtima koji je pogodan za nošenje i stalnu kontrolu periferne temperature ruku-efekata stresa.

Uredjaj se može nabaviti preko Biofidbek Asocijacije Srbije i cena uredjaja je (ocarinjen sa plaćenim PDV) 250 € (dinarska protivvrednost).

Napomena: Razlika izmedju cene proizvodjača i cene koju dobijate od Biofidbek Asocijacije Srbije je samo razlika u troškovima prevoza, carine i PDV.

ProComp Infinity

ProComp InfinityProComp Infinity je profesionalni multimodalni biofidbek-neurofidbek uredjaj sa 8 kanala. Preko ovih 8 kanala mogu se istovremeno snimati senzorima i trenirati različiti biofidbek modaliteti: EEG (moždani talasi- Elektroencefalogram), EMG-(napetost mišića-Elektromiogram), BVP-(pusl, periferna cirkulacija, varijabilnost srčanog ritma), EKG-(rad srca-Elektrokardiogram), Senzor temperature (meri se površinska temperatura kože-ruku, nogu-mera periferne cirkulacije), Respiracija (meri se brzina, amplituda i obrazac disanja), SC (provodljivost kože-psihogalvanski refleks)...Aparat ima izuzetan softver koji pruža veliki broj statističkih proračuna u realnom vremenu (250 statističkih kanala koji proračunavaju prosečne vrednosti signala, učestalost, standardnu devijijaciju, procenat pojavljivanja u jedninici vremena...) šta pruža brojne mogućnosti praćenja napretka kandidata koji trenira i upotrebu podataka u svrhe istraživanja. Softver sadrži veliki broj ekrana koji su pripremljeni za odredjene vrste treninga kao i skriptove koji vode korisnika kroz standardizovanu proceduru treninga. Trening se može obavljati i uz pomoć brojnih animacija-video igrica koje se pokreću biološkim signalima, čiji je dizajn prilagodjen različitim uzrastima. Aparat se može koristiti za istraživanja iz oblasti psihofiziologije, u dijagnostičke svrhe i kao uredjaj za biofidbek i neurofidbek trening. Koriste ga u radu vrhunski praktičari u celom svetu (neurolozi, psihijatri, psiholozi, psihoterapeuti, fizioterapeuti, sportski psiholozi...i drugi strčnjaci) jer se pokazao kao jedan od najboljih biofidbek i neurofidbek uredjaja na tržištu. Ovaj uredjaj ima nekoliko varijanti: dvokanalni (ProComp2) 10 kanalni (FlexComp Infinity). Princip rada ovih uredjaja je isti. Razlika je samo u broju kanala. Kod dvokanalnog uredjaja se takodje mogu snimati i trenirati svi biofidbek modaliteti, ali samo dva u isto vreme. Uz svaki od ovih uredjaja potrebno je kupiti posebno senzore-po želji i potrebama naručioca.

Detaljnije informacije potražite na sajtu proizvodjača:
http://www.thoughttechnology.com/hardware.htm

Biofidbek Asocijacija Srbije je zastupnik proizvodjača za sve proizvode koje možete videti na njihovom sajtu. O cenama drugih proizvoda možete se informisati emailom. Kontakt email: nebojsa@orgm.co.yu

Uredjaj se može nabaviti preko Biofidbek Asocijacije Srbije i cena uredjaja je (ocarinjen sa plaćenim PDV):

  • ProComp Infinity (osmokanalni. Dva brza i 6 običnih kanala) 3950 € (dinarska protivvrednost)
  • ProComp2 (dvokanalni) 1960 €
  • FlexComp Infinity (deset brzih kanala) 6160 €

Dodatni senzori:

EEG senzor (bez testa impedance) 280 €
EEG senzor sa testom impedance 390 €
Senzor za respiraciju (disanje) 280 €
BVP senzor (puls, cirkulacija, varijabilnost srčanog ritma) 280 €
EKG senzor (Elektrokardiogram, rad srca) 280 €
SC senzor (provodljivost kože, fiziološko uzbudjenje) 280 €
Senzor temperature (mera površinske cirkulacije) 210 €
EMG senzor (senzor za napetost mišića-sirovi EMG) 280 €
EMG senzor (50Hz, daje obradjen signal) 390 €

Napomena: Razlika izmedju cene proizvodjača i cene koju dobijate od Biofidbek Asocijacije Srbije je samo razlika u troškovima prevoza, carine i PDV.

Peak Achievement Trainer

PATPeak Achievement Trainer-PAT je bežični neurofidbek uredjaj. Jednostavan je za upotrebu jer ima fiksirane senzore ugradjene u slušalice. Na senzore sa sundjerima je dovoljno staviti nekoliko kapi rastvora slane vode i aparat je spreman za upotrebu. Bežični prenos omogućava snimanje EEG signala korisnika i kada ne sedi pored kompjutera, za vreme obavljanja odredjenih aktivnosti. Ovaj uredjaj se uglavnom koristi za trening za vrhunsko postignuće i upotrebljavaju ga brojne olimpijske reprezentacije za trening sportista, vojska za trening pilota i drugog vojnog osoblja, biznismeni, vrhunski muzičari, osobe koje žele da usavrše svoje mentalne sposobnosti, sposobnosti koncentracije, fokusa i alertnosti...Može se koristiti i za profesionalnu i kućnu upotrebu jer je konstruisan tako da ne zahteva previše znanja od korisnika. Softver aparata nudi unapred pripremljene trening programe za odredjena mentalno emotivna stanja. Korisnik može kreirati i sopstvene programe.

Detaljnija obaveštenja o uredjaju možete naći na web sajtu proizvodjača http://www.peakachievement.com

Uredjaj se može nabaviti preko Biofidbek Asocijacije Srbije i cena uredjaja je (ocarinjen sa plaćenim PDV)

  • Jednokanalni: 5040 € (dinarska protivvrednost)
  • Dvokanalni: 5600 €

Napomena: Razlika izmedju cene proizvodjača i cene koju dobijate od Biofidbek Asocijacije Srbije je samo razlika u troškovima prevoza, carine i PDV.