neurofidbek – trening centralnog nervnog sistema

Vrsta moždanih talasa i cilj treninga

↑=podizanje amplitude talasa

↓=smanjivanje ampl.

pre

posle

povezano je sa

komentari

Teta talasi

3-5Hz ↓(smanjuje se amplituda za trening koncentracije)

4-8Hz ↑(za kreativnost)

↓(za koncentraciju i eksternu orijentaciju)

7-8Hz-vizualizacija

 

 

pospanost,

duboka

meditacija,

kreativnost

 

 

 

 

 

vizualizacija

snažni teta talasi

ometaju koncentraciju.

 

 

 

 

 

 

Pojavljuju se i kod prisećanja,

oživljavanja memorije

Niski Alfa 9-10 Hz

Cilj: ↓ za eksterni fokus

 

 

unutršnju orijentaciju,

refleksiju,

meditaciju

odmor mozga. Odnos alfa-teta pokazuje stepen relaksacije

 

Visoki alfa 11-13Hz

↑ za smirenu eksternu orijentaciju uz svesnost unutrašnjeg stanja

 

 

kreativnost

široku svesnost

Tok ideja

Vrhunsko izvođenje(u sportu)

Osoba je u stanju da prati dešavanja u okolini a, u isto vreme, opservira svoj tok ideja i koncepata. Optimalno stanje za vrhunski učinak u sportu i mnogim drugim delatnostima. Kod visoko inteligentnih osoba obično dominiraju visoki alfa.

SMR-Senzorimotorni

ritam. 13-15Hz

↑ za smanjivanje impulsivnih reakcija, nemira, anksioznosti, brzopletosti

 

 

smirena samokontrola

refleksija pre akcije

Opuštena pažnja sa spremnošću za momentalnu akciju. Stanje pripravnosti bez napetosti.

Niski beta 15-18Hz

↑ kada se želi bolja koncentracija za rešavanje problema i donošenje odluka

 

 

fokusirana koncentracija

donošenje odluka

rešavanje problema

količnik teta:beta pokazuje stepen koncentracije. Trening može biti naporan. Genijalne osobe ne provode previše vremena u beta stanju kad rešavaju lakše probleme.

Srednji beta 19-23

↓ kod anksioznosti

 

 

anksioznost

intenzivne emocije

kod nekih menadžera  «radno stanje» za rešavanja «frke», bez doživljaja anksioznosti. Preporuka-samo kad mora.

Visoki beta 24-34Hz

↓ kod napetosti, preterane brižnosti

 

 

ruminacije-opsesivno brižne misli, «busy brain»,

sagorevanje

Uglavnom neefikasno stanje. Kao kada pri vožnji damo gas do daske, a menjač ostane u prvoj brzini.

Širov ritam 38-42Hz

↑ za fokusiranu kreativnost

 

 

pažnja i rešavanje problema koji zahtevaju kreativnost, smisao

povezan sa višim mentalnim funkcijama objedinjavanja različitih sadržaja u zajednički smisao, kod inovacija, genijalnih rešenja...

 

Biofidbek-trening autonomnog nervnog sistema

EDR trening

-elektrodermalni odgovor-električna provodljivost kože.

↓-kod preteranog uzbuđenja

↑-kod suviše niskog fiziološkog uzbuđenja

 

 

povezan sa nivoom fiziološkog uzbuđenja i reakcijom na stres.

-Suviše nizak kod osoba sa lošom koncentracijom.

-Labilan, brzo promenjiv ili suviše visok kod anksioznih.

-Može biti ravan, nepromenljiv kod osoba pod hroničnim stresom.

↑-za podizanje budnosti.

↓-za spuštanje tenzije

Stabilizovanje-ako je nestabilan EDR

Trening periferne temperatura kože

(vazodilatacija-vazokonstrikcija)

 

 

Temperatura kože pada pod stresom, kod anksioznosti, straha.

Pokazuje stepen sužavanja krvnih sudova periferije-smanjen dotok krvi u periferiju tela.

↑-kad se želi postići relaksacija, smanjiti stres reakcija.

Trening pulsa i dotoka krvi u prste.

 

 

Puls je visok kod anksioznosti, straha, stresa. Dotok krvi u periferne organe smanjen.

↓-brzine pulsa

↑-varijabilnosti srčanog ritma i sinhronizacije sa disanjem

Trening respiracije-

dijafragmatskog disanja smanjenom brzinom, povećanom amplitudom

 

 

kod stresne reakcije i anksioznosti disanje je brže i plitko, neritmično. Izaziva hiperventilaciju i neregularan rad srca.

↓-smanjivanje brzine disanja na približno 6 udisaja u min., povećanom amplitudom.

RSA trening-respiratorna sinusna aritmija

balans između simpatičkog i parasimpatičkog nervnog sistema

 

 

normalno je da srce ubrzava rad pri udisanju(simpatička aktivacija) i usporava pri izdisanju (parasimpatičko usporavanje aktivnosti). Ta varijabilnost srčanog ritma se može uskladiti sa ritmom disanja tako da krivulja disanja i krivulja varijabilnosti srčanog ritma budu gotovo identične sinusoidne linije. Efekti su izrazito dobri za sve psihofiziološke funkcije

↑-povišavanje HRV-varijabilnosti srčanog ritma-mera zdravlja srca, balansa između simpatičkog i parsimp. sistema.

↑-poboljšana sinhronizacija sa disanjem-podstiče relaksaciju i opštu regeneraciju organizma